.
บริษัท ทูลลิ่งแคน จำกัด ดำเนินงานโดย คุณประกอบ ทะนัดรัมย์ ประสบการณ์ในวงการมากกว่า 20 ปี
  เกี่ยวกับทูลลิ่งแคน
                           ตัวแทนผลิตและจำหน่าย
  แม่พิมพ์ขึ้นรูป แม่พิมพ์ปั๊มฝาทุกชนิด รวมถีงออกแบบเม่พิมพ์ (Mold)
  แม่พิมพ์เครื่อง CNC, (TERRET PUNCH) ตามแบบหรือตัวอย่าง
 ใบมีด (CUTTER) ตัดแผ่นเหล็ก,กระดาษ,พลาสติก ฯลฯ
 ใบมีดสกอร์เชียร (SCROLL SHEAR) , ใบมีดสลิดเตอร์ (SLITTER)
 ลูกรีดปิดฝา (ROLLER) บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
  JIGFIXTURE (ตัวจับชิ้นงาน) GAUGE GO NOGO ตัวลองงาน
          PUNCH & DIE
  สร้างเครื่องอัด,ปั้ม,ม้วน,ตัด วัสดุทุกชนิด
  รับ WIRECUT EDM, SUPERDRILL ตามแบบหรือตัวอย่าง
  ผลิตอะไหล่เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมที่นำเข้า่จากต่างประเทศ
  วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
  เป้าหมายคุณภาพ
  ติดต่อฝ่ายขาย
  แผนที่ตั้ง
  ใบมีดอุตสาหกรรม
  อะไหล่เครื่องจักร
  แม่พิมพ์ (โมลด์ )
  อะไหล่ฉีดพลาสติก
ผลิตด้วยเครื่องจักทันสมัย
ควบคุมการผลิตด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
  เยี่ยมชมโรงงาน
 
   
            ทูลลิ่งแคน (Toolingcan) เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ตั้งแต่พ.ศ.2538 จนกระทั่งปัจจุบัน ดำเนินงาน โดย  นายประกอบ  ทะนัดรัมย์  ซึ่งเคยดำรง
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต  ของบริษัท  ซีลพรีซิชั่น  จำกัด  และ  บริษัท  วารินทร์ฟู้ด  จำกัด เป็นเวลา 13 ปีตั้งแต่
บริษัทดังกล่าวมีเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว ซึ่งจากประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมดังกล่าว คุณประกอบ
ได้ออกมาทำธุรกิจด้วยตัวเองกับภรรยาชื่อนางวรรณดี  ทะนัดรัมย์  จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่ 14 มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5 ปี ที่บริษัทสุราษฎร์แคนนิ่ง  จำกัด

         หลังจากนั้นบริษัทได้เติบโตมาเรื่อย ๆ และมีโรงงานผลิตเองตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดีเค พระราม 2 และมีเครื่องจักร
ที่ทันสมัยจำนวนมาก พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมงานกับบริษัทมานาน ลูกค้าจึงมั่นใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า
และบริษัทได้ผลิตชิ้นงานส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
  ตรวจสอบคุณภาพ
  ร่วมงานกับเรา
 
 
 
 
 
 
   
   
   
           
           
           
           
 
 
 


บริษัท ทูลลิ่งแคน จำกัด
(TOOLING CAN CO.,LTD)
45/204-5, 45/213-7 หมู่ 7 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
45/204-5,45/213-7 Moo. 7 Out Ring Road,Bangbon,Bangkok 10150
โทร. 0-2895-0850-3, 0-2895-3262-3,0-24166933 แฟกซ์ 0-2895-0854,0-2895-3265
อีเมล์ toolingcan_tlc@yahoo.com

Copyright 2008 by toolingcan.com
Power by plazadee.com