.
บริษัท ทูลลิ่งแคน จำกัด ดำเนินงานโดย คุณประกอบ ทะนัดรัมย์ ประสบการณ์ในวงการมากกว่า 20 ปี
  เกี่ยวกับทูลลิ่งแคน
                           ตัวแทนผลิตและจำหน่าย
  แม่พิมพ์ขึ้นรูป แม่พิมพ์ปั๊มฝาทุกชนิด รวมถีงออกแบบเม่พิมพ์ (Mold)
  แม่พิมพ์เครื่อง CNC, (TERRET PUNCH) ตามแบบหรือตัวอย่าง
 ใบมีด (CUTTER) ตัดแผ่นเหล็ก,กระดาษ,พลาสติก ฯลฯ
 ใบมีดสกอร์เชียร (SCROLL SHEAR) , ใบมีดสลิดเตอร์ (SLITTER)
 ลูกรีดปิดฝา (ROLLER) บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
  JIGFIXTURE (ตัวจับชิ้นงาน) GAUGE GO NOGO ตัวลองงาน
          PUNCH & DIE
  สร้างเครื่องอัด,ปั้ม,ม้วน,ตัด วัสดุทุกชนิด
  รับ WIRECUT EDM, SUPERDRILL ตามแบบหรือตัวอย่าง
  ผลิตอะไหล่เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมที่นำเข้า่จากต่างประเทศ
  วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
  เป้าหมายคุณภาพ
  ติดต่อฝ่ายขาย
  แผนที่ตั้ง
  ใบมีดอุตสาหกรรม
  อะไหล่เครื่องจักร
  แม่พิมพ์ (โมลด์ )
  อะไหล่ฉีดพลาสติก
ผลิตด้วยเครื่องจักทันสมัย
ควบคุมการผลิตด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
  เยี่ยมชมโรงงาน
ใบมีดเพื่ออุตสาหกรรม
อะไหล่เครื่องจักร
อะไหล่ฉีดพลาสติก
แม่พิมพ์ (Mold)ผลิตและจำหน่ายใบมีดที่ใช้
ในอุตสาหกรรม ทั้งในและต่าง
ประเทศ คุณภาพมาตรฐาน ...

ผลิตและจำหน่ายอะไหล่เครื่อง
จักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ
และส่งออกไปขายต่างประเทศ

อะไหล่สำหรับฉีดพลาสติก
หลากหลายผลิตและจำหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แม่พิมพ์ขึ้นรูป แม่พิมพ์เครื่อง
CNC และ Punch Die
รวมถึงออกแบบแม่พิมพ์อื่น ๆ

  ตรวจสอบคุณภาพ
  ร่วมงานกับเรา
 
    เราได้ตระหนักถึงคุณภาพ
    และใส่ใจกระบวนการผลิต

    เพื่อคุณภาพที่เป็นหนึ่งและ
    ตรวจสอบทุกกระบวนการ
    ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจน
    ถึงการการส่งมอบ เพื่อ
    ความพึงพอใจของลูกค้า


    กระบวนการผลิตที่ทันสมัย
    ควบคุมการทำงานด้วยระบบ
    คอมพิวเตอร์ และการตรวจ
    สอบของผู้เชี่ยวชาญที่มี
    ประสบการณ์ด้านนี้มามาก
    กว่า 20 ปีเราจึงกล้าการันตี
    คุณภาพและราคาถูกที่สุดใน
    อุตสาหกรรมเดียวกัน
 
 
 
 
   
   
   
 
   ก่อนการส่งมอบเรา
   ได้ตระหนักถึงคุณ
   ภาพสินค้า เราจึง
   เลือกการบรรจุภัณฑ์
   ที่ได้รับมาตรฐาน
   เรารู้ว่าเวลามีค่ากับธุรกิจท่าน เราจึง
   ควบคุมเรื่องการส่งมอบสินค้า เราเน้น
   การตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจของ
   ท่าน ทั้งนี้การจัดส่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
   ข้อตกลงระหว่างกัน
 
           
           
           
 
 
 


บริษัท ทูลลิ่งแคน จำกัด
(TOOLING CAN CO.,LTD)
45/204-5, 45/213-7 หมู่ 7 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
45/204-5,45/213-7 Moo. 7 Out Ring Road,Bangbon,Bangkok 10150
โทร. 0-2895-0850-3, 0-2895-3262-3,0-24166933 แฟกซ์ 0-2895-0854,0-2895-3265
อีเมล์
toolingcan_tlc@yahoo.com

visitor counter

Copyright 2008 by toolingcan.com